kwaliteit

Wij staan voor kwaliteit!

 

Mondhygiënisten die in het KRM staan ingeschreven, voldoen aan de hoge kwaliteitseisen van de eigen beroepsgroep. Zij beschikken over het wettelijk erkende HBO diploma ’mondhygiënist’ en onderschrijven de Gedragscode en het Beroepsprofiel van de Nederlandse Vereniging van Mondhygiënisten. Ze nemen deel aan een klachtenregeling die voldoet aan de Wet Klachtregeling Cliënten Zorgsector, of hebben een werkgever die dat doet. Een andere belangrijke kwaliteitsnorm is dat zij zich aantoonbaar inzetten voor een professionele uitoefening van hun beroep. Dit houdt in dat zij voldoende werkervaring hebben en regelmatig aan
bij- en nascholing doen. Op die manier weet u van mondhygiënisten met het KRM keurmerk zeker dat zij bekwaam en bevoegd zijn en dat zij hun kennis en vaardigheden op peil houden.

Waarom een kwaliteitsregister?

De Nederlandse Vereniging van Mondhygiënisten (NVM) vindt het als initiatiefnemer van het KwaliteitsRegister Mondhygiënisten van belang dat patiënten kunnen kiezen voor een mondhygiënist op basis van heldere kwaliteitscriteria. De NVM juicht het dan ook toe dat patiënten steeds mondiger en kritischer zijn en gebruik maken van hun keuzemogelijkheden. Dat komt de kwaliteit van de mondzorg ten goede. De oprichting van het KRM is een bewuste keuze voor maatschappelijk verantwoorde mondzorg. Het geeft patiënten de mogelijkheid om bewust te kiezen voor professionele mondzorg!
Meer informatie vindt u op www.kieskrm.nl

 

 

Wij werken strikt volgens de Richtlijn Infectiepreventie in mondzorgpraktijken